Taustalla tapahtuu. Yhdistysasiaa.

Kumppanuus.

Ensimmäisessä Siun-Soten keskisen alueen kumppanuusryhmän kokouksessa ihasteltiin osanottajien laajaa kenttää. Jo pelkästään keskisellä alueella ryhmään kuuluu Joensuun, Kontiolahden, Ilomantsin, järjestöjen, elinkeinoelämän ja seurakunnan edustajia. Laaja kumppanuus lupaa hyvää ja laajaa näkemystä ongelmien ratkaisuun.

Haasteista heti tartuttiin siihen, miten laaja kokemus ja sponttaani ideointi saadaan osaksi rutiininomaista kumppanuustoimintaa. Laajoissa yhteistyöfoorumeissa pöytäkirjat kyllä kulkevat kevyesti, mutta asioiden saaminen kokousten aiheeksi voi olla joskus turhan monen mutkan takana.

MTKL Valtuusto

Mielenterveydenkeskusliitto joka on suomen tärkein mielenterveysyhdistysten sanansaattaja, on kokouksessaan valinnut uuden valtuuston. Pohjois-Karjala on ehkä vahvemmin edustettu kuin koskaan, kun Pohjois-Karjalaa edustaa kolme valtuutettua. Vanhana edustajana jatkaa Juha Myller, ja uusina aloittavat Anni Pesonen ja Kirsti Sainola-Rodrigues, jotka asettuvat yhdistystä pitkään edustaneen Tiina Hyttisen tilalle. Lehden toimitukselta, iso kiitos Tiina Hyttiselle pitkästä ja ansiokkaasta valtuustourasta.

MTKL Hallitus

Mielenterveydenkeskusliiton valtuuston tärkein tehtävä on hyväksyä tilinpäätökset, budjetit ja vastuunvapautukset. Valtuusto toimii myös ylimpänä päättävänä elimenä, joka valitsee MTKL:n Hallituksen. Hallitus kokoontuu vuoden aikana useammin ja hoitaa arkisempia asioita. Pohjois-Karjalan mielenterveydentuki ry:llä on taas edustaja hallituksessa, useamman vuoden tauon jälkeen. Kuvassa vasemmalta ylhäältä hallituksen jäsenet. Saglam Anne-Maria, Myller Juha P-K mielenterveydentuki ry, Lämsä Anna-Liisa, Tilli Raimo. Alarivi. Vaherkoski Pia, Korhonen Tarja, Puheenjohtaja Lafghani Eveliina, Sundman Seppo. Etualalla. Nieminen Riikka.