VAPAAEHTOISTOIMINTA ON HYVÄN MIELEN ORAVANPYÖRÄ

Suomessa toimii paljon erilaisia yhdistyksiä, jotka ovat omien alojensa asiantuntijoita ja täydentävät viranomaispalveluita. Yhdistysten toiminnassa isossa roolissa ovat vapaaehtoiset – moni asia jäisi tekemättä ilman heitä. Mutta miksi tuhannet ja taas tuhannet ihmiset haluavat toimia vapaaehtoisena? 

Jonna Joensuun kävelykadulla kädessään ilmapalloja ja hankkeen esitteitä

MITÄ ON VAPAAEHTOISTOIMINTA?

Vapaaehtoistoiminta on yksi harrastus muiden joukossa! Vapaaehtoistoiminnan inhimillinen sekä taloudellinen merkitys on suuri sekä yksilöille ja yhteisölle mutta myös yhteiskunnallisesti. Vapaaehtoistoiminnalla onkin Suomessa pitkät perinteet.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on vapaa-ajan toimintaa, johon jokainen osallistuu itselleen sopivalla tavalla. Toimintaan voi osallistua omien voimavarojen mukaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vaikka kertaluontoisesti. Yksi haluaa toimia lasten ja nuorten parissa, toinen kokee vanhusten hyvinvoinnin tärkeäksi ja kolmas haluaa suojella luontoa ja eläimiä. Vapaaehtoistehtäviä on laidasta laitaan; kasvomaalausta lasten tapahtumassa, kakun leipomista arpajaisiin, villasukkien neulomista kodittomille, joululaulujen laulamista yhdessä ikäihmisten kanssa, kokemusasiantuntijana toimiminen tai vaikkapa viikoittainen kerho-ohjaajana toimiminen. 

Vapaaehtoistoiminnassa on myös periaatteita, joilla halutaan turvata vapaaehtoisten turvallinen tekeminen ja voimavarojen riittäminen. Periaatteita ovat mm.:

  • ei ammatillisuus,
  • vapaaehtoisen ehdoilla toimiminen,
  • oikeus tukeen ja ohjaukseen,
  • luottamuksellisuus,
  • palkattomuus,
  • puolueettomuus,
  • moninaisuus ja 
  • oikeus saada iloa & kiitosta toiminnasta! 

Vaikka vapaaehtoistoiminta on palkatonta, saa siitä itselleen paljon: merkityksellisyyden tunteen, tekemisen ilon, uusia ystäviä, uusia taitoja jne. Lisäksi yhdistykset kiittävät vapaaehtoisiaan mm. järjestämällä vertais- ja virkistystoimintaa. 

Piitu ständillä esittelemässä vapaaehtois toimintaa

MIKSI VAPAAEHTOISEKSI?

Vapaaehtoisena toimitaan itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden parissa ja kun pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin, lisää se meidän omaa hyvinvointiamme. Vapaaehtoisuus on siis hyvän mielen oravanpyörä – kun teemme hyvää muille, teemme samalla hyvää itselle ja se tekee maailmasta aina pikkuisen paremman paikan. 

Meillä jokaisella on taitoja, joilla voimme auttaa muita. Vapaaehtoisena pääsee toteuttamaan itseään, hyödyntämään omia taitojaan ja oppii uutta. Uusia taitoja kartutetaan paitsi tekemällä myös kouluttautumalla kursseilla, joita yhdistykset tarjoavat monesti ihan ilmaiseksi. Vapaaehtoisuus lisää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja auttaa huomaamaan mahdollisuuksia, joihin ei välttämättä aiemmin ole kiinnittänyt mitään huomiota. 

Uusien ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen kehittää vuorovaikutustaitoja erilaisissa tilanteissa. Vapaaehtoistoiminta kerää samanhenkiset ihmiset yhteen ja monesti vapaaehtoisuuden kautta saadaankin uusia ystäviä, joiden kanssa voidaan olla tekemisissä myös muulla vapaa-ajalla! 

Joskus olemme avun antajina, joskus avun vastaanottajina joskus roolit menevät päällekkäin. Vapaaehtoistoiminta muotoutuu joustavasti jokaisen elämäntilanteen mukaan. Joskus on aikaa ja halua toimia vapaaehtoisena enemmän, joskus vähemmän, joskus pidetään taukoa. Kaikki tavat toimia ovat yhtä hyviä! 

Seniori ryhmässä virkattuja pikku nukkeja

S-M:n HAASTATTELU

Kuka? Salla-Maria,

Mitä olet tehnyt vapaaehtoisena?

Toimin säännöllisesti Seniorikerhon apuohjaajana. Lisäksi olen osallistunut erilaiseen popup -toimintaan, kuten joulukorttiaskarteluun, josta kortit jaetaan Joensuun alueen ikäihmisille.

Miksi olet lähtenyt vapaaehtoiseksi?

Olen ollut kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta jo pitkään. Halusin itselleni uutta tekemistä päiviin. Aiemmin olen mm. käynyt Suomen Punaisen Ristin ystäväkurssin. Minulle oli selvää, että halusin toimia senioreiden kanssa.

Millaista tukea olet saanut Yhdessä vapaaehtoiseksi -hankkeelta?

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hankkeen työntekijät juttelivat ensin minun kanssani siitä, millaisista vapaaehtoistehtävistä olen kiinnostunut ja kuinka paljon haluan toimia vapaaehtoisena. Sen jälkeen etsimme yhdessä erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Etsinnässä huomioitiin mm. minun kiinnostuksen kohteet, aikataulut sekä toiminnan sijainti. Kun kiinnostava paikka löytyi, tuli hankkeen työntekijä yhdessä minun kanssani tutustumaan paikkaan, tehtävään ja ihmisiin.

Mikä on ollut kivointa vapaaehtoisena toimimisessa?

Senioreiden hymy palkitsee! He ovat iloisia, kun pääsevät nauttimaan kahvin valmiiksi katettuun pöytään.

Säännöllisessä tehtävässäni kerhon apuohjaajana huolehdin senioreiden päiväkahvien esille laittamisesta. Kahvitarjoilun lisäksi odotan, että pääsen ohjaamaan senioreille jotain päiväaktivitteettia, kuten askartelua tai muuta kivaa yhdessä tekemistä.

Minut on uutena apuohjaajana otettu ystävällisesti vastaan sekä muiden ohjaajien että senioreiden puolelta. On tuntunut luontevalta osallistua toimintaan ja jos minulle herää jotain kysymyksiä voin turvallisin mielin kysyä asiaa muulta tiimiltä.

Mitä olet saanut itsellesi / omaan arkeesi vapaaehtoisena toimimisesta?

Olen saanut itselleni säännöllistä, mukavaa tekemistä, koska kerho kokoontuu viikoittain. Lisäksi olen saanut uusia tuttavuuksia sekä muista ohjaajista että senioreista. Myös minun varmuus toimia ihmisten parissa on vahvistunut.

Mitä sanoisit henkilölle, joka miettii vapaaehtoiseksi lähtemistä?

Kannattaa ehdottomasti lähteä rohkeasti kokeilemaan, eikä kannata lannistua, vaikkei heti ensimmäinen paikka/tehtävä olisikaan itselle mieleinen – jokaiselle löytyy varmasti jotain. Kannustan suuresti kokeilemaan – vapaaehtoistoiminta antaa aina enemmän kuin ottaa!

NÄIN PÄÄSET MUKAAN

Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähteminen voi tuntua joskus vaikealta. Se voi olla esimerkiksi vierasta tai ei oikein tiedä, minkä parissa haluaisi itse toimia. Joskus haluaisi mukaan kokeilemaan, mutta miten se onnistuisi? Kehen pitäisi ottaa yhteyttä, ja entä jos jännittää?

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hanke tarjoaa tukea ja tietoa vapaaehtoistoiminnasta Joensuussa. Hankkeen työntekijät auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivan tehtävän, jossa pääset hyödyntämään vahvuuksiasi ja oppimaan uutta. Mukaan pääset laittamalla viestiä, jonka jälkeen sovitaan tapaaminen sinulle mieluisaan paikkaan. Tarkoituksena on yhdessä pohtia mielenkiinnon kohteitasi ja voimavarojasi, joiden pohjalta pääset tutustumaan sinua kiinnostaviin vapaaehtoistehtäviin yhdessä tutuksi tulleen työntekijän kanssa. Tutustuminen ei sido sinua mihinkään ja toiminnassa edetään vapaaehtoisen ehdoilla.

Yhdessä vapaaehtoiseksi -hankkeen kautta on tutustuttu esimerkiksi Perheentalon, Joensuun Setlementin, Soroppi ry:n, Suomen Punaisen Ristin, ViaDia ry:n, Suomen Autismiyhdistyksen ja Yhteisötalo Sataman vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin.

Vuoden alku on hyvää aikaa lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, sillä monet yhdistykset etsivät silloin uusia vapaaehtoisia ja tarjoavat vapaaehtoisille koulutuksia! Soita tai laita viestiä & tule mukaan: Piitu 050 – 302 1054 & Jonna 040 – 355 7932.