Work is medicin

Kumpi on ensin muna vai kana?

IPS – Sijoita ja valmenna! Hanke haastaa perinteistä ajattelumallia täsmätyökyvystä. Kautta aikain, mielenterveyttä on pidetty yksilön ongelmana. Asenteiden muutoksista huolimatta tämä heijastuu vielä ajatteluun ihmisen kuntoutumisesta työkykyiseksi. Ikään kuin ihminen ei voisi tehdä mitään ennen kuntoutumistaan.

Work is medicin

Toipumisorientaatiossa ajatellaan, että ihminen tarvitsee mielekästä tekemistä osana mielekkääseen elämiseen. Kaikki pystyvät tekemään jotakin. Työ siis on lääkettä.

IPS sijoita ja valmenna malli poikkeaa jonkin verran jo olemassa olevista työllistämistavoista. Asiakaslähtöisessä mallissa, toiminta on integroitu suoraan mielenterveys ja päihdepalveluihin. Näin työhön valmentajat saavat täsmällisempää kokemusta ihmisen täsmätyökyvystä.

Vaikka on mahdollista, että prosessin aikana työhönvalmentajat voivat ohjata asiakkaita myös muihin työkuntoa parantaviin palveluihin, kuten oppisopimuskoulutuksiin tai palkkatukiin niin tavoite on pääasiassa etsiä työtä avoimilta työmarkkinoilta.

Työhönvalmentajat ottavat myös yhteyttä paikallisiin työnantajiin ja kartoittavat heidän täsmällisiä tarpeita työstä, joita täsmätyökykyiset voisivat tehdä. Työhönvalmentajalla on myös mahdollisuus tulla työntekijän mukaan työhaastatteluihin, mutta useat saavat työhön valmennuksesta jo niin hyvät eväät, että menevät haastatteluihin itsenäisesti.

Toimintamallin varsinainen taika tulee esille tässä vaiheessa. Työnhakuun ei kuulu mitään erityisiä kokeiluja tai harjoitteluita. Työnhaun oikea-aikaisuus pyritään säilyttämään, vahvalla asiakaslähtöisellä valmennuksella.

Toinen olennainen asia on se, että sijoita ja valmenna mallissa ei ajatella ihmisen olevan heti työn saatuaan valmis, vaan työhönvalmennus jatkuu sujuvasti työelämän aikana. Työhön valmennukseen voi liittyä niin henkilökohtaista valmennusta, kuin se että työhön valmentajat ovat osana työtehtävien räätälöintiä työkykyyn sopivaksi.

Työhön tukemisen kestoa ei hankkeessa ole rajattu. Työ siis on lääkettä ja tarkoituksena on, että tuen avulla täsmätyökykyisyys säilyy.

Ips -kehittämishankkeen ehkä isoimpia haasteita onkin näkökulman vaihtaminen, kumpi on ensin työkyky, vai mielekäs työ?

Mielenterveyskuntoutujaan kohdistuu valitettavasti vielä vanhaa stigmaa, sekä suomalaisen yhteiskunnan byrokratiaa, vaikka pitäisi muistaa, että meidän kaikkien työkyky on ”täsmätyökykyä”. Esimerkiksi asiantuntija on ihminen, joka tietää yhä enemmän yhä vähemmästä. Hänen työkykynsä täsmentyy yhä voimakkaammin yhteen asiaan, eikä hän automaattisesti ole asiantuntija / työkykyinen muilla aloilla.

IPS -Sijoita ja valmenna hanke on osa THL:n mielenterveystragedian mukaista kehittämistä, jonka jälkeen toimintamalli on tarkoitus juurruttaa osaksi mahdollisimman monen hyte-alueen mielenterveys- ja päihdepalveluita.

IPS -Sijoita ja valmenna -palvelu pähkinänkuoressa

  • Siun Sote on yksi hankkeen ensimmäisen aallon alueita.
  • Perustuu asiakaslähtöiseen vahvan tuen työvalmennukseen.
  • Tiiviimpi tuki, kuin perinteisissä palveluissa.
  • Kestoltaan rajaamaton palvelu. Tukee myös työssä ollessa.
  • On tarkoitettu kaikille alle neljäkymmentävuotiaille Miepän asiakkaille jotka tähtäävät töihin. Ikäraja nousee hankkeen jälkeen
  • Palvelun laatua ylläpidetään laajalla 25. kohdan laatukriteeristöllä.
  • Palvelun henkilökohtaisten hyötyjen lisäksi. Laskelmien mukaan syntyy taloudellista säästöä!
  • Palveluun pääsee kertomalla halukkuudesta omahoitajalle.
Työhönvalmennusporukoiden kolme työhönvalmentajaa katselee kännykältä sopivia työpaikkoja
Match. Työhönvalmentajat kartoittavat jatkuvasti mahdollisia kohteita, niin avoimilta työmarkkinoilta, kuin tutustumalla myös syvällisemmin yrityksiin ja tietenkin työntekijään itseensä. Kuvassa keskellä Projektiasiantuntija Marjo Vallimies-Honkanen, vasemmalla työhönvalmentajat Marjo Mujunen ja oikealla Heini Nöjd-Saastamoinen