Askel hanke -askeleet kohti toimijuutta ja osallisuutta.

Aloitimme toimintamme lokakuun 2023 alussa. Saimme viihtyisät ja toimivat toimistotilat kävelykadun varrelta Joensuun keskustasta, osoitteesta Kauppakatu 25 C. Meitä on hankkeessa kaksi kokoaikaista työntekijää, projektipäällikkö Tiina Timoskainen ja ohjaaja Eija Kari. Hankkeen alettua olemme aloittaneet yksilöohjaukset. Ne ovat luottamuksellisia kohtaamisia, ja niissä tuetaan ja ohjataan osallistujaa juuri hänen omista tuen tarpeistaan ja voimavaroistaan käsin. Meillä on mahdollisuus keskustelujen lisäksi myös lähteä tarvittaessa yhdessä osallistujan kanssa esimerkiksi tutustumaan työkokeilupaikkoihin, mukaan virastoasiointikäynneille, tai vaikkapa mukaan kirjastoon, jos ei ole ollut rohkeutta yksin lähteä. Yksilöohjausten sisältö muotoutuu osallistujan kanssa yhdessä pohtien. Perusajatuksenamme on, että jokainen meistä ihmisistä on yhtä tärkeä ja ansaitsee tulla kohdatuksi kiireettömästi ja arvostaen.

Olemme aloittaneet myös sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnat. Hankkeessamme toteutetaan kolmea erilaista ryhmää koko hankkeen ajan.

Ensimmäisenä esittelyssä on avoin ASKEL-ryhmä, johon voi tulla matalalla kynnyksellä. Osallistumiseen ei tarvitse sitoutua jokaisella ryhmäkerralla. Avoin ryhmä on toiminnallinen, toiminnan lomassa keskustelemme myös ryhmäkerroilla vaihtuvista teemoista. Avoin ryhmä kokoontuu non-stoppina koko hankkeen ajan. Ryhmäkertojen aktiviteetteina on ollut mm. lautapelejä, kotaretki, levyraati, elokuva, keilausta, lämpimien leipien ja pizzan kokkausta, ja tietenkin herkuttelua ja mukavaa yhdessäoloa. Avoin ryhmätoiminta jatkuu läpi kesän 2024.(katso esite) Tervetuloa mukaan!

Askel hankkeen kesäryhmät
Ryhmien tie vie joskus myös leffaan, kaverin kanssa se on aina hauskempaa.

Hankkeessa toteutetaan myös kahdella eri teemalla suljettuja pienryhmiä;” Yhdessä- ryhmä” sekä –”Elämäni esteistä elämäni mahdollisuuksiin”, voimavararyhmä. Ryhmät toteutetaan aina lukukausittain keskimäärin kahdeksan kerran jaksoissa, ryhmään mahtuu max. kahdeksan henkilöä turvallisen ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin mahdollistamiseksi.

Yhdessä ryhmä -käsittelee toiminnallisen tekemisen lisäksi yksinäisyyden teemaa ja siihen liittyvää minäkuvaa. Ryhmään ostetaan retkipalveluita.

Elämäni esteistä elämäni mahdollisuuksiin -voimavararyhmässä toiminnallisen tekemisen lisäksi pohditaan sitä, mitkä asiat estävät käyttämästä toimijuutta omassa elämässä, mikä tai kuka elämääni ohjaa ja mitkä ovat voimavarojani ja vahvuuksiani.

Aloitamme uuden ryhmäjakson näiden kahden suljetun ryhmän osalta elokuun puolivälissä. Syksyn ryhmissä on vielä tilaa, joten reippain mielin vain osallistumaan toimintaamme mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset syksyn ryhmiin:

Ohjaaja Eija Kari p. 050 4368355 [email protected]

Projektipäällikkö Tiina Timoskainen p. 0505482556 [email protected]

Ilmoittautua voi myös WhatsAppilla.

Kenelle

Työikäisille 18–64.v työelämän ulkopuolella oleville Joensuun seudun asukkaille, jotka ovat haastavassa työllisyystilanteessa tai väliinputoamisen uhkassa syystä tai toisesta.

(esim. osatyökykyisyys, pitkäaikaistyöttömyys, vankilasta vapautuminen, määräaikainen työkyvyttömyyseläke, pitkäaikainen sairausloma, päihde- ja mielenterveyden haasteet)

Tavoitteet

  • Osallistujan työ – ja toimintakyvyn parantuminen.

  • Osallistujan yksinäisyyden tunteen väheneminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen.

  • Osallistujan toimijuuden ja tulevaisuuteen luottamisen lisääntyminen.

  • Osallistuja saa tuetumpia polkuja yhteisöihin ja yhteiskuntaan kiinnittymiseenHankkeessa osallistujaa tuetaan yksilöohjauksin, ryhmämuotoisella sosiaalisella kuntoutuksella sekä turvallisen kiinnittymisen mahdollisuuksilla osaksi välityömarkkinayhteisöjä.

Hanketta hallinnoi ViaDia Joensuu ry ja se on Euroopan Unionin sekä Siun Soten Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen osarahoittama. Hankkeen toteutusaika on 10/2023–2/2026.

 

Askel Hankkeen Logot