Kevään kuuminta hottia, tekoäly terapia

Vastuun vapautuslauseke. Tämä artikkeli on kirjoitettu chat GTP-4 tekoälyn avulla. Ja kuvitettu Dall-e Tekoälyllä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kaiku-Lehdessä käsitellään tekoälyä. Kaiku-Lehden numerossa 1 / 2019 puhuttiin big five persoonallisuus analyysista. Tuolloin tekoäly rajoittui vielä englanninkieliseen maailmaan ja kapeahkoon aihealueeseen.

Nyt, viisi vuotta myöhemmin. Tekoäly on digitaalisen kehityksen huipulla ja siltä odotetaan paljon. Yksi sen hyödyntämisen alueista on haaveiltu olevan terapian antaminen.

Lähdin selvittämään missä mennään ja annoin suureen kielimalliin perustuvan tekoälyn itsensä vastata kysymyksiin.

Kysymys: Kerro tekoälyllä tehtävästä terapiasta ?

Chat GTP-4 vastaus:

Tekoälyllä toteutettu terapia on mielenkiintoinen ja kasvava alue, jossa tekoälyä hyödynnetään ihmisten henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Tässä muutamia tapoja, joilla tekoäly voi osallistua terapiaan:

 1. Chatbot-terapia: Tekoälypohjaiset chatbotit voivat tarjota keskustelukumppanin, joka kuuntelee ja vastaa käyttäjän tunteisiin ja huoliin. Ne voivat tarjota tukea stressin, ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa.
 2. Tunteiden tunnistus: Tekoäly voi analysoida käyttäjän kirjoittamaa tekstiä tai äänensävyä ja tunnistaa tunteita. Tämä tieto voi auttaa terapeutteja ymmärtämään paremmin potilaidensa tilaa.
 3. Itsehoito-sovellukset: Tekoäly voi tarjota henkilökohtaista itsehoitoa, kuten mielenhallintatehtäviä, rentoutusharjoituksia ja stressinhallintavinkkejä. Näitä sovelluksia voidaan käyttää yksin tai yhdessä terapeutin kanssa.
 4. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT): Tekoäly voi tukea CBT-harjoituksia, kuten negatiivisten ajatusmallien tunnistamista ja muuttamista. Se voi myös tarjota palautetta ja seurantaa potilaan edistymisestä.
 5. Ääniterapia: Tekoäly voi luoda rauhoittavia äänimaisemia, kuten luonnonääniä tai meditaatioharjoituksia, jotka auttavat käyttäjiä rentoutumaan ja vähentämään stressiä.

On tärkeää huomata, että tekoäly ei voi korvata ihmisterapeutteja, mutta se voi olla arvokas lisä työkalupakkiin mielenterveyden tukemiseksi. Terapian on aina oltava yksilöllistä ja räätälöityä, ja tekoäly voi auttaa tässä prosessissa.

Kysymys: Mitkä ovat tekoälyllä tuotettujen terapioiden heikkoudet?

Chat GTP-4 vastaus:

Tekoälyllä toteutettujen terapioiden käyttöön liittyy joitakin heikkouksia, vaikka ne voivat olla hyödyllisiä. Tässä muutamia:

 1. Puutteellinen inhimillinen ymmärrys: Tekoäly ei voi täysin ymmärtää ihmisen monimutkaisia tunteita ja kokemuksia samalla tavalla kuin ihminen. Se voi tunnistaa sanoja ja malleja, mutta se ei voi tuntea empatiaa tai intuitiivisesti ymmärtää syvempiä tunnetiloja.
 2. Yksilölliset erot: Jokainen ihminen on yksilö, ja heidän tarpeensa ja kokemuksensa ovat ainutlaatuisia. Tekoäly ei pysty tarjoamaan täysin räätälöityä hoitoa, kuten ihmiset voivat. Se voi olla yleinen ja perustua tilastoihin, mutta se ei voi ottaa huomioon yksilöllisiä tekijöitä.
 3. Riski virheistä: Tekoäly voi tehdä virheitä tulkinnassa ja vastauksissa. Se voi antaa epätarkkoja neuvoja tai väärinymmärtää käyttäjän viestejä. Virheet voivat olla haitallisia, erityisesti mielenterveyden hoidossa.
 4. Anonymiteetin puute: Vaikka chatbotit voivat tarjota anonyymin keskusteluympäristön, ne eivät voi taata täydellistä yksityisyyttä. Käyttäjän tiedot voivat silti tallentua järjestelmään, ja tietoturvariskit ovat olemassa.
 5. Ihmisriippuvuus: Tekoäly ei voi korvata ihmisterapeutteja. Se voi olla hyödyllinen lisä, mutta se ei voi tarjota samaa inhimillistä vuorovaikutusta, tukea ja ammattitaitoa kuin oikea terapeutti.

On tärkeää käyttää tekoälyä harkiten ja ymmärtää sen rajoitukset. Parhaat tulokset saavutetaan yhdistämällä tekoälyn tarjoamat edut inhimillisen terapian kanssa.

Virtuaalista ryhmäterapiaa

Kysymys: Mitkä ovat joitain esimerkkejä onnistuneista tekoälyllisistä terapioista?

Chat GTP-4 vastaus:

Tekoälyllä toteutettu terapia on tuonut mukanaan useita mielenkiintoisia sovelluksia. Tässä on muutamia esimerkkejä onnistuneista tekoälyllisistä terapioista:

 1. Chatbot-terapia: Chatbotit tarjoavat anonyymin keskusteluympäristön, jossa käyttäjät voivat jakaa tunteitaan ja huoliaan. Esimerkiksi Woebot on chatbot, joka käyttää kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT) auttaakseen käyttäjiä stressinhallinnassa ja mielialan parantamisessa.
 2. Ääniterapia: Tekoäly voi luoda rauhoittavia äänimaisemia, kuten luonnonääniä tai meditaatioharjoituksia. Calm-sovellus tarjoaa esimerkiksi rentouttavia äänimaisemia ja ohjattuja meditaatioita.
 3. Tunteiden tunnistussovellukset: Tekoäly voi analysoida käyttäjän tekstiviestejä tai äänensävyä ja tunnistaa tunteita. MoodGYM on esimerkki sovelluksesta, joka auttaa käyttäjiä tunnistamaan ja hallitsemaan negatiivisia ajatusmalleja.
 4. Psykoterapeuttiset virtuaalitodellisuussovellukset: Virtuaalitodellisuus (VR) yhdistettynä tekoälyyn voi tarjota tehokasta hoitoa esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöille. Limbitless VR on yksi tällainen sovellus.
 5. Itsehoito-sovellukset: Tekoäly voi tarjota henkilökohtaista itsehoitoa, kuten mielenhallintatehtäviä ja stressinhallintavinkkejä. Youper on sovellus, joka yhdistää chatbotin ja CBT-tekniikoita.

On tärkeää huomata, että nämä sovellukset eivät korvaa ihmisterapeutteja, mutta ne voivat olla arvokas lisä mielenterveyden tukemisessa. Yhdistämällä tekoälyn tarjoamat edut inhimilliseen vuorovaikutukseen saavutetaan parhaat tulokset.

Kysymys: Onko tekoälyllisillä sovelluksilla tieteellistä näyttöä?

Chat GTP-4 vastaus:

Tekoälyllä toteutettujen mielenterveyden sovellusten tieteellinen näyttö on kasvava ja kiinnostava alue. Vaikka täydellistä yksimielisyyttä ei ole, on olemassa useita tutkimuksia, jotka tukevat tekoälyllisten sovellusten tehokkuutta.

Vaikka tieteellinen näyttö on lupaavaa, on tärkeää jatkaa tutkimusta ja varmistaa, että tekoälylliset sovellukset ovat turvallisia, tehokkaita ja eettisiä. Yhdistämällä tekoälyn tarjoamat edut inhimilliseen vuorovaikutukseen saavutetaan parhaat tulokset mielenterveyden tukemisessa.

Pillereitä pursuaa puhelimesta

Loppusanat ihmiseltä ihmiselle

Nykyiset tekoälyt perustuvat suureen määrään tekstiä tai kuvia joilla se opetetaan. Tästä tiedosta tekoäly oppii ikään kuin oikeita vastauksia. Tällä hetkellä ei ole keinoa opettaa tekoälyä potilastiedoilla, koska yksityisyyden suojan kysymykset joudutaan ratkaisemaan ennen sitä.

Tekoälyä onkin koulutettu internetistä vapaasti löytyvällä materiaalilla, eikä se ole aina sujunut ilman ongelmia. Suurimpana ongelmana se, että nettimaailma osaa olla myös erittäin toksinen paikka, jopa silloin kun ihmiset yrittävät pitää siellä tärkeitä puheenvuoroja hyvän asian puolesta. Tekoälyn opettaminen ja ylipäätään rajanveto koneelle on eri asia, kuin inhimilliselle terapeutille.

Toinen iso asia on se, ettei ilmaista ole olemassakaan. Erityisesti kännykkä appsien maailmassa ollaan totuttu kokeilemaan niin sanotusti ilmaisia ohjelmia, joissa tuote onkin ihminen itse. Ajatus siitä, että terapiaohjelma analysoisi ihmisen kirjoittamaa tekstiä, ja räätälöisi lennosta hänelle näytettäviä lääkemainoksia, on irvokas.

Kuten aina. Omaa elämää tukevien digitaalisten sovellusten etsinnässä kuluttaja joutuu olemaan tarkkana. Suosittelenkin ottamaan mieluummin maksullisen tai julkishallinnon lanseeraaman sovelluksen, kuin ilmaisen sovelluksen yksityiseltä firmalta.

Netti lisäys 17.4.2024

Husin tutkimuksissa on todettu että netissä etäyhteydellä toteutettu terapia olisi yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuva terapia. Se ei siis ole tekoälyn tuottamaa terapiaa, vaan siinä digilaitetta käytetään vain yhteysvälineenä. Digitalisaation etuna nähdään nimenomaan terapian nopea aloitus, jonka oletetaan olevan tärkeämpää kuin fyysinen läsnäolo. Kaiku lehti jää innolla seuraamaan tilannetta niin etäyhteyksillä toteutettavien, kuin tekoälyä hyödyntävien mielenterveyspalveluiden suhteen.

Linkki nettiterapiaa käsittelevään ylen artikkeliin.

https://yle.fi/a/74-20082598