Kokemusasiantuntijatoiminta edistää asiakaslähtöisen palvelun toteuttamista

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on oma tai läheisen kokemus sairaudesta, vammasta, tietyn palvelun asiakkaana olemisesta tai haasteellisesta elämäntilanteesta. Kokemusasiantuntijat tietävät, mitkä tekijät ovat auttaneet juuri heitä selviytymään. Tätä kokemustietoa he jakavat toisille, samassa tilanteessa oleville henkilöille, luoden toivoa niin tähän hetkeen kuin myös tulevaisuuteen. Kuntoutumistarinat ovat tärkeitä, sillä ne parantavat osallisuutta ja vahvistavat asiakkaan myönteisiä voimavaroja.

Kokemusasiantuntija voi tarjota arvokasta apua kokemustensa ja osaamisensa perusteella. Kokemusasiantuntija voi tukea asiakasta ja omaisia pärjäämään sairauden kanssa sekä toisaalta myös avustaa siinä, miten sairaalaympäristössä tai hoito- ja palveluketjun keskellä tullaan toimeen.

– Kokemusasiantuntijoiden omakohtainen kokemus on arvokasta tietoa. Tarkoituksena on olla läsnä asiakkaalle ja kulkea asiakkaan vierellä. Hoitajilla on kirjatietoa sekä kokemusasiantuntijoilla kokemustietoa, kokemusasiantuntijoita koordinoiva osastonhoitaja Tuija Kähkönen kuvailee.

Kokemusasiantuntija voi olla myös mukana kehittämässä palveluja ja tuomassa asiakkaan ääntä esiin. Kokemusasiantuntija voi antaa arvokasta näkemystä asiakkaan palvelu- ja hoitoprosessiin. Näin ollen, asiakkaat voidaan ottaa paremmin huomioon jo hoitoa suunniteltaessa. Kokemusasiantuntija ei ole hoitoalan ammattilainen, eivätkä he toiminnallaan pyri korvaamaan asiantuntijoita, vaan toimivat heidän kanssaan yhteistyössä. Siun sotessa kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty muun muassa asiakastapaamisissa, ryhmätoiminnoissa sekä osasto- ja avohoidossa.

Kokemusasiantuntijoiden toimintaa organisoi toimialuekohtaiset koordinaattorit. Koordinaattoreilta voi tiedustella kokemusasiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Koordinaattorit ottavat vastaan tilauspyyntöjä ja koordinoivat pyynnöt eteenpäin kokemusasiantuntijoille.

Kokemusasiantuntijoiden koordinaattori Tuija Kähkönen jakamassa todistuksia.
Kokemusasiantuntijoiden koordinaattori Tuija Kähkönen jakaa todistuksia.

Kokemusasiantuntijalla on vahva halu auttaa muita

Uudet kokemusasiantuntijat kuvailevat, että kokemusasiantuntijatoiminnassa heitä kiehtoo työn merkityksellisyys, vertaistuen antaminen ja halu auttaa muita. Kun on itse kokenut olevansa yksin omien haasteidensa kanssa, haluaa toimia ymmärtävänä henkilönä ihmisen rinnalla, joka käy samankaltaisia asioita läpi. Omien kokemusten kautta pystyy luomaan toivoa myös muille.

– On tärkeää, että on joku, joka voi oikeasti tietää, miltä asiakkaasta tuntuu ja minkälaisia asioita hän käy läpi, kokemusasiantuntija Päivi Ollonqvist kertoo.
– Kun on itse kokenut vaikeita asioita, haluaa oman tarinansa avulla tarjota muille lohtua ja toivoa, kokemusasiantuntija Minna Tuupanen kuvailee.

Kokemusasiantuntijoilla on kyky kääntää omat vaikeat kokemukset voimavaroiksi. Kokemusasiantuntijat haluavat toiminnallaan korostaa, ettei omaa taustaa tarvitse hävetä. He haluavat kertoa omaa tarinaansa voidakseen poistaa ennakkoluuloja ja stereotypioita. Avun hakeminen on vahvuutta ja se kannattaa aina. Kuntoutumispolku voi olla pitkä, mutta yhdessä käveltynä matkaa on helpompi taittaa.

– Kun auttaa muita, auttaa samalla myös itseä. Vanhat haasteet ovat kääntyneet omaksi vahvuudeksi, kokemusasiantuntija Jussi Tolvanen pohtii.
– Olisi mahtavaa saada kevennettyä toisen sairastamisen polkua. Ettei kenenkään tarvitsisi kulkea niin kivistä polkua, minkä itse on kulkenut, kokemusasiantuntija Jussi Keskinen kuvailee.

Kokemusasiantuntijoiden keskuudessa vallitsee erittäin hyvä ilmapiiri ja kokemusasiantuntijat ovat myös tukena toisilleen. Valmistumisjuhlassa leijaili iloista puheensorinaa, naurua ja liikutuksen kyyneleitä. Kokemusasiantuntijat ovat valmiina hyppäämään uusiin haasteisiin, ja heillä on selkeä visio mielessä: pyyteetön halu auttaa muita.

– Muiden auttaminen on ollut pitkäaikainen unelmani. Haluan kertoa omaa tarinaani, omalla rehellisellä ja avoimella tyylilläni, kokemusasiantuntija Jani Nevalainen kiteyttää.

Kokemusasiantuntijat valmistuivat tukemaan asiakkaan polkua

Siun sotessa kokemusasiantuntijatoimintaa on järjestetty vuodesta 2017 saakka, jolloin ensimmäiset mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijat valmistuivat. Jo seuraavana vuonna toiminta laajentui ja konservatiiviselle palvelualueelle kouluttautui kahdeksan sydän- ja diabeteskokemusasiantuntijaa.

Syksyllä 2019 perhe- ja sosiaalipalvelut sekä psykiatrian klinikkaryhmä suunnittelivat yhteistyössä osaamisen kehittämisen palveluiden kanssa yhteisen kokemusasiantuntijakoulutuksen. Tammikuussa 2020 koulutus käynnistyi ja koulutusryhmässä aloitti 20 henkilöä, joilla oli omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihde-, lastensuojelu- tai vammaispalveluista. Reilu viikko sitten, 23.09.2020, heidän koulutuksensa tuli päätökseen ja oli aika jakaa todistukset uusille kokemusasiantuntijoille.