Verkottoitumista verkoissa

Siun soten miepä palveluiden ja yhdistysten välinen YTY toiminta on päässyt hyvin käyntiin muutaman vuoden aikana. Yhteistyö alkaa saada yhä monimuotoisempia muotoja, kun yhä useampi alue ja toimija pääsee mukaan.

Kevään aikana on YTY kokouksia pidetty muunmoassa Siun-Soten viheralueilla. Tässä tapauksessa viheralueiksi kutsutaan maakunnan alueita jotka sijoittuvat Joensuun ja vaarakarjalan väliin, käsittäen Kontiolahden, Enon, Uimaharjun ja Hammaslahden.

Vaikka alueita yhdistää näennäisesti Joensuun palveluiden läheisyys, vaihtelee ihmisten asiointi alueet voimakkaasti yhteyksien mukaan. Tämä asettaa omanlaisiaan haasteita jokaiselle paikkakunnalle. Lisäksi korona aika tuo haasteensa, kaikkialle, mutta erityisen huolestuneita syrjäytymisestä ollaan pienemmillä paikkakunnilla esimerkiksi Enossa ja Uimaharjussa, jossa huoli ihmisten hyvinvoinnista tulee esiin keskusteluissa.

HYVÄÄ RUOKAA HYVÄSSÄ SEURASSA

Jos kävijöiden näkökulmasta joutuisi nostamaan yhden toiminnan ylitse muiden, se voisi olla erilaiset ruokaan liittyvät ryhmät. Siksi yhteistyö Marttojen, ja erityisesti Marttojen Viirihankkeen kanssa on ollut haluttua. Sopivien tilojen löytäminen maakunnasta on asettanut omat rajoitteensa, mutta yhteistyö paikallisten marttojen ja esim. seurakuntien kanssa näyttää yhteistyötoiminnan parhaita puolia.

Jos yllätyksiä ei tule, uuden ”ruokaryhmän” pitäisi aloittaa Uimaharjussa jo kesän aikana.

Kylläinen maha ei ole ainoa yhteistyön muoto, eikä niitä kaikkia muotoja tässä kerkiä mainitsemaan, mutta toinen mainitsemisen arvoinen yhteistyömuoto voisi olla mielenterveysomaisten järjestön Finfamin järjestämät etä tapaamiset Miepän asiakkaiden kanssa. Tapaamisissa on tarkoitus katkaista monisukupolvista mielenterveysongelmien periytymistä ja antaa työkaluja omaan jaksamiseen ja tilanteen hallitsemiseen. Tilanteessa jossa sekä huoli itsestä että läheisestä on korostunut.

Pohjois-Karjalan mielenterveys omaiset, tarjoaa muutenkin laajaa toimintaa ja yhteistyö mahdollisuuksia kuntotujille, ja erityisesti heidän omaisilleen. Niihin kannattaa tutustua yhdistyksen nettisivuilla.

Myös muualla maakunnassa tapahtuu, kunniamaininnan voisi antaa vuoden alusta aloittaneelle ARMI hankkeelle. Vuoden vaihteessa aloittaneessa hankkeessa on jo kova vauhti päällä, ja ehkä kuulemme myöhemmissä lehdissä lisää.

Uusia Yty kokouksia on tarkoitus pitää elokuussa, toivottavasti tilanne silloin on helpompi yhteistoiminnan järejstämiseen, sillä paineet ”koronavelan” korjaamiseen mielenterveys ja päihde kentällä on suuret. Samaan aikaan resurssit eivät ole kasvaneet, ja hankemaailman puolella jaetaan jopa uutta niukkuutta. Siksi yhteistyöltä odotetaan paljon.